Популярно превозно средство в някои азиатски държави.