Понеже колегите отговориха на инициативата за линкване към конкуренцията, аз не мога да остана по-назад. Мисля да блогвам, поне от едно място, всеки който се присъедини.