Гот! Вече имам повече индексирани страници от съществуващите такива?! 😉